Go to Site http://www.xn--12cfk3im9ebc.com/

www.bidtohome.com Is not related to their content.


 
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555

หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 44 (เลิกใช้)

ราคากลาง

ประกาศจากโยธาไทย

เนื่องจากมีการปรับปรุงบัญชีค่าแรง ตารางค่าขนส่ง
ตารางค่ากำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
และ อัตราราคางานสำหรับงานก่อสร้างชลประทานใหม่
และเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ ราคากลาง
ให้มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น จึงขอยกเลิกการใช้งาน เว็บไซต์นี้
และไปใช้งานที่เว็บไซต์ใหม่
หากท่าน จะนำข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใด จากเว็บไซต์นี้ไปใช้งาน
ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นปัจจุบันด้วยครับ

ช่างถึก 
เว็บมาสเตอร์เว็บไซต์ โยธาไทย
16 พ.ค. 2556

ข่าวสารหลักเกณฑ์ราคากลางฉบับใหม่

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555

รายละเอียดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุดที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา

Download รวมทุกไฟล์ (ZIP)

ตารางสรุปเปรียบเทียบสาระสำคัญ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555

ตารางสรุปเปรียบเทียบสาระสำคัญ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555

ตารางสรุปเปรียบเทียบสาระสำคัญ การทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
(เฉพาะประเด็นที่ปรับปรุงและจัดทำขึ้นใหม่)

โดย ฝ่ายเลขานุการ (กรมบัญชีกลาง)
คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง

ดูและ Download ข้อมูล

โปรแกรมคำนวณหาน้ำหนักเหล็กและพื้นที่ทาสีท่อเหล็กดำ แก้ไขใหม่

โปรแกรมคำนวณหาน้ำหนักเหล็กและพื้นที่ทาสีท่อเหล็กดำ แก้ไขใหม่

โปรแกรมคำนวณหาน้ำหนักเหล็กและพื้นที่ทาสีท่อเหล็กดำ จัดทำโดย ธราเทพ ทองเบ้า หรือ ช่างอ่าง เพื่อนช่างคนเก่งของเราครับ" มีคนถามผมว่าเมื่อทำโปรแกรมเหล็กตัวซีแล้วทำไมไม่ทำโปรแกรมเหล็กตัวอื่นๆ บ้าง
และอยากได้โปรแกรมสำหรับท่อเหล็กดำเนื่องจากมีโอกาสใช้งานบ่อย
ก็เลยทำโปรแกรมนี้ขึ้นมา หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้
ใช้งาน ทั้งนี้ทั้งนั้น
ก็ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย อย่าปักใจเชื่อในสิ่งที่
ผมทำเพราะมันอาจจะไม่ถูก
ทั้งหมดก็ได้ และเมื่อทำแล้วก็คงต้องให้คนอื่
นๆ ช่วยตรวจสอบเพราะผมคิดคนเดียว
มันอาจมีข้อผิดพลาด และจะดีใจและมีกำลังใจอยากทำตั
วต่อไปเป็นที่สุด
เมื่อได้รับคำติเตือน ท้วงติง ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ จากผู้ใช้งาน...
 
ธราเทพ ทองเบ้า "

เนื่องจากพบข้อผิดพลาดขนาดเหล็ก 2.5 นิ้ว หรือ 76.3 มม. หนา 3.2 มม. เข้าประมวลผลไม่ได้
จึงทำการแก้ไขให้แล้วครับ

ธราเทพ ทองเบ้า
/  19 ก.ค. 2554

โปรแกรมหาพื้นที่ทาสีเหล็กตัวซีและคำนวณหาน้ำหนักเหล็ก

ธราเทพ ทองเบ้า (ช่างอ่าง) ได้กรุณา จัดส่ง โปรแกรมหาพื้นที่ทาสีเหล็กตัวซีและคำนวณหาน้ำหนักเหล็ก ซึ่งได้ปรับปรุงมาจากของเดิม เพื่อให้การคำนวณละเอียดขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มสูตรในการคิดคำนวณหาน้ำหนัก เหล็กเพื่อให้ง่ายในการประมาณราคาเพิ่มขึ้นด้วย ชวนเชิญพี่ๆน้องๆ ได้ลองทดสอบใช้งานกันดู ช่างอ่างได้ฝากบอกว่าว่า หากพบข้อบกพร่องในการทำงานของโปรแกรมให้ช่วยแจ้งด้วยนะครับ และถ้ามันพอจะเป็นประโยชน์ก็ช่วยเผยแพร่ให้คนอื่นใช้ด้วยก็ไม่ว่ากันครับ

โปรแกรม ที่ให้ Download มีทั้ง เวอร์ชั่น ที่ทำงาน กับ Excel 2003 และ 2007 นะครับ รวมทั้งมีเอกสาร มาตรฐาน มอก.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น (มอก.1228-2549) แนบไปด้วย ตอนเปิดโปรแกรม ต้องเปิดการใช้แมโคร  ทั้งสองเวอร์ชั่นนะครับ

ผู้พัฒนาโปรแกรม : ธราเทพ ทองเบ้า (ช่างอ่าง) ang_nobita@hotmail.com

ข่าวสารจาก Group โยธาไทย

หนังสือแจ้งเวียนล่าสุด

แสดง 2 ไฟล์จากหน้า ข้อมูลแจ้งเวียน เพิ่มเติม

เบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 • meet.png   260กิโลไบต์ - 20 ก.ย. 2552 13:36 โดย Aphisit Maksuwan (เวอร์ชัน 1)
 • 06 อัตราเบี้ยประชุม.pdf   57กิโลไบต์ - 20 ก.ย. 2552 13:19 โดย Aphisit Maksuwan (เวอร์ชัน 1)
  ‎อัตราเบี้ยประชุม ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547‎
 • 05 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550.pdf   68กิโลไบต์ - 20 ก.ย. 2552 13:19 โดย Aphisit Maksuwan (เวอร์ชัน 1)
  ‎พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550‎
 • 04 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 แก้ไขคำผิด.pdf   45กิโลไบต์ - 20 ก.ย. 2552 13:18 โดย Aphisit Maksuwan (เวอร์ชัน 1)
  ‎พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 แก้ไขคำผิด‎
 • 03 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547.pdf   38กิโลไบต์ - 20 ก.ย. 2552 13:18 โดย Aphisit Maksuwan (เวอร์ชัน 1)
  ‎พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547‎
 • 02 ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท..pdf   80กิโลไบต์ - 20 ก.ย. 2552 13:10 โดย Aphisit Maksuwan (เวอร์ชัน 1)
  ‎ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ‎
 • 01 หนังสือหารือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง.pdf   95กิโลไบต์ - 20 ก.ย. 2552 13:09 โดย Aphisit Maksuwan (เวอร์ชัน 1)
  ‎ที่ กค 0421.5/08769 ลงวันที่ 9 เมษายน 2551 เรื่องขอหารือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เป็นหนังสือที่กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือของอัยการ เรื่อง เบี้ยประชุมกรรมการกำหนดราคากลาง ‎

โปรแกรมช่วยคำนวณราคากลางล่าสุด

 • โปรแกรมคำนวณต้นทุนงานอาคาร   0กิโลไบต์ - 11 มี.ค. 2553 07:52 โดย Aphisit Maksuwan (เวอร์ชัน 1)
  ‎โปรแกรมคำนวณต้นทุนงานอาคาร ปรับปรุงใหม่ พร้อมวิธีการใช้งาน‎
 • break down cost ในโปรแกรมประมาณราคางานทาง ของกรมทางหลวง.pdf   1381กิโลไบต์ - 21 ก.ย. 2552 06:53 โดย Aphisit Maksuwan (เวอร์ชัน 2)
  ‎break down cost ในโปรแกรมประมาณราคางานทาง ของกรมทางหลวงครับ มีครบทุกรายการ ตามหลักเกณฑ์ราคากลาง ไว้ศึกษา การใช้ข้อมูลได้เลย ครับ ‎
 • โปรแกรมประมาณราคางานทาง ฉบับยกเลิกการซ่อนแผ่นงาน.xls   2616กิโลไบต์ - 21 ก.ย. 2552 06:21 โดย Aphisit Maksuwan (เวอร์ชัน 2)
  ‎เป็นโปรแกรม ตัวเดียวกับ ข้างบนครับ ผมยกเลิกการซ่อนแผ่นงาน เพื่อที่ จะได้ศึกษา ที่ไปที่มาของข้อมูล ต่างๆได้ครับ‎
 • โปรแกรมประมาณราคางานทาง.xls   2599กิโลไบต์ - 21 ก.ย. 2552 06:20 โดย Aphisit Maksuwan (เวอร์ชัน 2)
  ‎เป็นโปรแกรมของกรมทางหลวง ครับ ลองใช้งานแล้วดีมากๆ แต่สำหรับท้องถิ่น แบบแปลนที่ใช้ ไม่ได้ตรงกับของทางหลวง ก็ต้องประยุกข์ ใช้งานเอานะครับ ในโปรแกรม อัตราดอกเบี้ยเงินดู้ มี 7% กับ 8% ต้อง คำนวณเองใหม่นะครับ ตอนนี้ใช้ 6%‎
 • 03 ตัวอย่างการใช้แบบฟอร์มคำนวณงานชลประทาน.xls   224กิโลไบต์ - 15 ก.ย. 2552 19:41 โดย Aphisit Maksuwan (เวอร์ชัน 2)
  ‎ตัวอย่างการใช้แบบฟอร์มคำนวณงานชลประทาน‎
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า โปรแกรมช่วยคำนวณราคากลาง

ราคาวัสดุก่อสร้าง

แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันประกอบการคำนวณราคากลาง

ค่าแรงงานงาน
ปัจจุบันใช้บัญชีค่าแรงงาน ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555

ค่า Factor F
เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555

ตารางคำนวณค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา

ขอเชิญพี่ๆ น้องๆ ร่วมทดสอบโปรแกรมประมาณราคางานทางครับ

                สวัสดีครับ มีโปรแกรมคำนวณราคางานทาง อยากให้พี่ๆ น้องๆ ช่วยกันทดสอบ ครับ เป็นโปรแกรมที่จัดทำโดยบุคลากรของกรมทางหลวง  รุ่นน้องวิศวกร สตง.ได้กรุณา ส่งมาให้เผยแพร่ พี่ๆ น้องๆ ลองใช้งานดูครับ ถ้าดีและถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ จะได้เผยแพร่เพื่อใช้งานกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นครับ
                อนึ่งที่น้องท่านใดทราบ ว่าท่านใดเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ ช่วยแจ้งด้วยนะครับ ผมจะได้ขออนุญาตเผยแพร่ อย่างเป็นทางการต่อไป

แบบมาตรฐานงานก่อสร้างทาง

แบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวง เป็นแบบที่นำมาจักทำเป็นหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ครับ 
xmlns id class เลือกไซต์นี้ ราคากลาง บ้านโยธาไทย เว็บบอร์ดโยธาไทย สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ชมรมโยธาไทย ร้านค้าโยธาไทย Downloads Webmaster --google_ad_client google_ad_host google_ad_width 120 google_ad_height 90 google_ad_format google_color_border google_color_bg google_color_link google_color_url google_color_text -- เมนูโยธาไทย Yotathai บ้านโยธาไทย สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ร้านค้าโยธาไทย โยธาไทย เว็บบอร์ด โยธาไทย Downloads โยธาไทย Group ติดต่อเว็บมาสเตอร์ Facebook Yotathai in Facebook Yotathai Fan Club เว็บมาสเตอร์โยธาไทย สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เมนูหลัก ราคากลาง เว็บไซต์ราคากลางกรมบัญชีกลาง เอกสารเรียนรู้เรื่องราคากลาง เบี้ยประชุมคณะกรรมการราคากลาง ไขปัญหา ราคากลาง แผนผังไซต์ มติ ครม 13 มีนาคม 2555 gt ด่วนที่สุด ที่ กค 0421 5 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 gt มติคณะรัฐมนตรี 13 มีนาคม 2555 gt แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบ gt หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร gt หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม gt หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน gt Download รวมทุกไฟล์ ZIP มติ ครม 6 2550 สรุปสาระสำคัญ แนวทางปฏิบัติ งานอาคาร งานทางสะพานและท่อเหลี่ยม งานชลประทาน Operating Cost ไม่ได้เผยแพร่ ข้อมูลแจ้งเวียน เพิ่มเติม โปรแกรมช่วยคำนวณราคากลาง โปรแกรมช่วยคำนวณราคากลาง โปรแกรมของ ธราเทพ ทองเบ้า ข้อมูลสนับสนุน รวมหนังสือสั่งการกรมส่งเสริม เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลาง แบบมาตรฐานงานทางกรมทางหลวง ตัวอย่างการคิดราคางานทาง สะพานท่อเหลี่ยม ตัวอย่างค่าวัสดุค่าแรงงาน สพฐ ราคาวัสดุก่อสร้าง ฐานข้อมูลแหล่งวัสดุทางหลวงชนบท ราคาน้ำมัน กทม และปริมณฑล ค่าขนส่งน้ำมันจาก กทม ไปต่างจังหวัด ราคาประเมินที่ดิน ปี 2551-2554 ตรวจสอบระยะทาง Google map ตรวจสอบระระทาง-กรมทางหลวง เว็บชาวเขื่อน สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 ลำพูน สำนักบำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัยงานทาง --google_ad_client google_ad_host google_ad_width 120 google_ad_height 240 google_ad_format google_ad_type google_color_border google_color_bg google_color_link google_color_url google_color_text -- วัสดุก่อสร้าง ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัด วัสดุก่อสร้าง Home Mart ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง ปูน เหล็กเส้น ยางมะตอย หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 44 เลิกใช้ หลักเกณฑ์ราคากลางปี 2544 ราคากลาง sites caja run ประกาศจากโยธาไทย เนื่องจากมีการปรับปรุงบัญชีค่าแรง ตารางค่าขนส่ง ตารางค่ากำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และ อัตราราคางานสำหรับงานก่อสร้างชลประทานใหม่ และเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ ราคากลาง ให้มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น จึงขอยกเลิกการใช้งาน เว็บไซต์นี้ และไปใช้งานที่เว็บไซต์ใหม่ http rakaklang yotathai com แทน หากท่าน จะนำข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใด จากเว็บไซต์นี้ไปใช้งาน ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นปัจจุบันด้วยครับ ช่างถึก  เว็บมาสเตอร์เว็บไซต์ โยธาไทย 16 2556 ข่าวสารหลักเกณฑ์ราคากลางฉบับใหม่ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421 5 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม 13 มีนาคม 2555 รายละเอียดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุดที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ด่วนที่สุด ที่ กค 0421 5 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ   มติคณะรัฐมนตรีหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ   แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร   หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม   หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน Download รวมทุกไฟล์ ZIP ตารางสรุปเปรียบเทียบสาระสำคัญ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม 13 มีนาคม 2555 ตารางสรุปเปรียบเทียบสาระสำคัญ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม 13 มีนาคม 2555 ตารางสรุปเปรียบเทียบสาระสำคัญ การทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เฉพาะประเด็นที่ปรับปรุงและจัดทำขึ้นใหม่ โดย ฝ่ายเลขานุการ กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง ดูและ Download ข้อมูล โปรแกรมคำนวณหาน้ำหนักเหล็กและพื้นที่ทาสีท่อเหล็กดำ แก้ไขใหม่ โปรแกรมคำนวณหาน้ำหนักเหล็กและพื้นที่ทาสีท่อเหล็กดำ แก้ไขใหม่ โปรแกรมคำนวณหาน้ำหนักเหล็กและพื้นที่ทาสีท่อเหล็กดำ จัดทำโดย ธราเทพ ทองเบ้า หรือ ช่างอ่าง เพื่อนช่างคนเก่งของเราครับ มีคนถามผมว่าเมื่อทำโปรแกรมเหล็ กตัวซีแล้วทำไมไม่ทำโปรแกรมเหล็กตัวอื่นๆ บ้าง และอยากได้โปรแกรมสำหรับท่อเหล็ กดำเนื่องจากมีโอกาสใช้งานบ่อย ก็เลยทำโปรแกรมนี้ขึ้นมา หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ ใช้งาน ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย อย่าปักใจเชื่อในสิ่งที่ ผมทำเพราะมันอาจจะไม่ถูก ทั้งหมดก็ได้ และเมื่อทำแล้วก็คงต้องให้คนอื่ นๆ ช่วยตรวจสอบเพราะผมคิดคนเดียว มันอาจมีข้อผิดพลาด และจะดีใจและมีกำลังใจอยากทำตั วต่อไปเป็นที่สุด เมื่อได้รับคำติเตือน ท้วงติง ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ จากผู้ใช้งาน   ธราเทพ ทองเบ้า เนื่องจากพบข้อผิดพลาดขนาดเหล็ก 2 5 นิ้ว หรือ 76 3 มม หนา 3 2 มม เข้าประมวลผลไม่ได้ จึงทำการแก้ไขให้แล้วครับ ธราเทพ ทองเบ้า   19 2554 โปรแกรมหาพื้นที่ทาสีเหล็กตัวซีและคำนวณหาน้ำหนักเหล็ก ธราเทพ ทองเบ้า ช่างอ่าง ได้กรุณา จัดส่ง โปรแกรมหาพื้นที่ทาสีเหล็กตัวซีและคำนวณหาน้ำหนักเหล็ ซึ่งได้ปรับปรุงมาจากของเดิม เพื่อให้การคำนวณละเอียดขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มสูตรในการคิดคำนวณหาน้ำหนักเหล็กเพื่อให้ง่ายในการประมาณราคาเพิ่มขึ้นด้วย ชวนเชิญพี่ๆน้องๆ ได้ลองทดสอบใช้งานกันดู ช่างอ่างได้ฝากบอกว่าว่า หากพบข้อบกพร่องในการทำงานของโปรแกรมให้ช่วยแจ้งด้วยนะครับ และถ้ามันพอจะเป็นประโยชน์ก็ช่วยเผยแพร่ให้คนอื่นใช้ด้วยก็ไม่ว่ากันครับ โปรแกรมที่ให้ Download มีทั้ง เวอร์ชั่น ที่ทำงาน กับ Excel 2003 และ 2007 นะครับ รวมทั้งมีเอกสาร มาตรฐาน มอก เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น มอก 1228-2549 แนบไปด้วย ตอนเปิดโปรแกรม ต้องเปิดการใช้แมโคร  ทั้งสองเวอร์ชั่นนะครับ ผู้พัฒนาโปรแกรม ธราเทพ ทองเบ้า ช่างอ่าง ang_nobita@hotmail com ข่าวสารจาก Group โยธาไทย JOT_postEvent this 1057081378 หนังสือแจ้งเวียนล่าสุด ว57 13 มิ 2554 การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างและบัญชีค่าแรง ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง pdf   CDATA function JOT_insertRelDate timestamp absTimeStr isSiteLocale dir var relTimeStr JOT_formatRelativeToNow timestamp isSiteLocale if relTimeStr if isSiteLocale document write timestamp isSiteLocale absTimeStr dir relTimeStr else document write timestamp absTimeStr dir relTimeStr else document write absTimeStr 5289กิโลไบต์ - 13 มิ 2554 09 27 โดย Aphisit Maksuwan เวอร์ชัน 1 ‎ด่วนที่สุด กค 0421 5 ว57 13 มิ 2554 การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างและบัญชีค่าแรง ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง‎ 27 4เมษายน2554 เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จาก 6% เป็น 7% pdf   CDATA function JOT_insertRelDate timestamp absTimeStr isSiteLocale dir var relTimeStr JOT_formatRelativeToNow timestamp isSiteLocale if relTimeStr if isSiteLocale document write timestamp isSiteLocale absTimeStr dir relTimeStr else document write timestamp absTimeStr dir relTimeStr else document write absTimeStr 1421กิโลไบต์ - 18 เม 2554 07 14 โดย Aphisit Maksuwan เวอร์ชัน 2 ‎ว 27 ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 #xD เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการจาก 6% เป็น 7%‎ แสดง 2 ไฟล์จากหน้า ข้อมูลแจ้งเวียน เพิ่มเติม เบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง meet png   CDATA function JOT_insertRelDate timestamp absTimeStr isSiteLocale dir var relTimeStr JOT_formatRelativeToNow timestamp isSiteLocale if relTimeStr if isSiteLocale document write timestamp isSiteLocale absTimeStr dir relTimeStr else document write timestamp absTimeStr dir relTimeStr else document write absTimeStr 260กิโลไบต์ - 20 2552 13 36 โดย Aphisit Maksuwan เวอร์ชัน 1 06 อัตราเบี้ยประชุม pdf   CDATA function JOT_insertRelDate timestamp absTimeStr isSiteLocale dir var relTimeStr JOT_formatRelativeToNow timestamp isSiteLocale if relTimeStr if isSiteLocale document write timestamp isSiteLocale absTimeStr dir relTimeStr else document write timestamp absTimeStr dir relTimeStr else document write absTimeStr 57กิโลไบต์ - 20 2552 13 19 โดย Aphisit Maksuwan เวอร์ชัน 1 ‎อัตราเบี้ยประชุม ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ 2547‎ 05 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ ฉบับที่ 2 2550 pdf   CDATA function JOT_insertRelDate timestamp absTimeStr isSiteLocale dir var relTimeStr JOT_formatRelativeToNow timestamp isSiteLocale if relTimeStr if isSiteLocale document write timestamp isSiteLocale absTimeStr dir relTimeStr else document write timestamp absTimeStr dir relTimeStr else document write absTimeStr 68กิโลไบต์ - 20 2552 13 19 โดย Aphisit Maksuwan เวอร์ชัน 1 ‎พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ ฉบับที่ 2 2550‎ 04 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ 2547 แก้ไขคำผิด pdf   CDATA function JOT_insertRelDate timestamp absTimeStr isSiteLocale dir var relTimeStr JOT_formatRelativeToNow timestamp isSiteLocale if relTimeStr if isSiteLocale document write timestamp isSiteLocale absTimeStr dir relTimeStr else document write timestamp absTimeStr dir relTimeStr else document write absTimeStr 45กิโลไบต์ - 20 2552 13 18 โดย Aphisit Maksuwan เวอร์ชัน 1 ‎พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ 2547 แก้ไขคำผิด‎ 03 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ 2547 pdf   CDATA function JOT_insertRelDate timestamp absTimeStr isSiteLocale dir var relTimeStr JOT_formatRelativeToNow timestamp isSiteLocale if relTimeStr if isSiteLocale document write timestamp isSiteLocale absTimeStr dir relTimeStr else document write timestamp absTimeStr dir relTimeStr else document write absTimeStr 38กิโลไบต์ - 20 2552 13 18 โดย Aphisit Maksuwan เวอร์ชัน 1 ‎พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ 2547‎ 02 ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท pdf   CDATA function JOT_insertRelDate timestamp absTimeStr isSiteLocale dir var relTimeStr JOT_formatRelativeToNow timestamp isSiteLocale if relTimeStr if isSiteLocale document write timestamp isSiteLocale absTimeStr dir relTimeStr else document write timestamp absTimeStr dir relTimeStr else document write absTimeStr 80กิโลไบต์ - 20 2552 13 10 โดย Aphisit Maksuwan เวอร์ชัน 1 ‎ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 01 หนังสือหารือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง pdf   CDATA function JOT_insertRelDate timestamp absTimeStr isSiteLocale dir var relTimeStr JOT_formatRelativeToNow timestamp isSiteLocale if relTimeStr if isSiteLocale document write timestamp isSiteLocale absTimeStr dir relTimeStr else document write timestamp absTimeStr dir relTimeStr else document write absTimeStr 95กิโลไบต์ - 20 2552 13 09 โดย Aphisit Maksuwan เวอร์ชัน 1 ‎ที่ กค 0421 5 08769 ลงวันที่ 9 เมษายน 2551 เรื่องขอหารือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เป็นหนังสือที่กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือของอัยการ เรื่อง เบี้ยประชุมกรรมการกำหนดราคากลาง แสดง 7 ไฟล์จากหน้า เบี้ยประชุมคณะกรรมการราคากลาง โปรแกรมช่วยคำนวณราคากลางล่าสุด โปรแกรมคำนวณต้นทุนงานอาคาร   CDATA function JOT_insertRelDate timestamp absTimeStr isSiteLocale dir var relTimeStr JOT_formatRelativeToNow timestamp isSiteLocale if relTimeStr if isSiteLocale document write timestamp isSiteLocale absTimeStr dir relTimeStr else document write timestamp absTimeStr dir relTimeStr else document write absTimeStr 0กิโลไบต์ - 11 มี 2553 07 52 โดย Aphisit Maksuwan เวอร์ชัน 1 ‎โปรแกรมคำนวณต้นทุนงานอาคาร ปรับปรุงใหม่ พร้อมวิธีการใช้งาน‎ break down cost ในโปรแกรมประมาณราคางานทาง ของกรมทางหลวง pdf   CDATA function JOT_insertRelDate timestamp absTimeStr isSiteLocale dir var relTimeStr JOT_formatRelativeToNow timestamp isSiteLocale if relTimeStr if isSiteLocale document write timestamp isSiteLocale absTimeStr dir relTimeStr else document write timestamp absTimeStr dir relTimeStr else document write absTimeStr 1381กิโลไบต์ - 21 2552 06 53 โดย Aphisit Maksuwan เวอร์ชัน 2 ‎break down cost ในโปรแกรมประมาณราคางานทาง ของกรมทางหลวงครับ #xD มีครบทุกรายการ ตามหลักเกณฑ์ราคากลาง ไว้ศึกษา การใช้ข้อมูลได้เลย ครับ โปรแกรมประมาณราคางานทาง ฉบับยกเลิกการซ่อนแผ่นงาน xls   CDATA function JOT_insertRelDate timestamp absTimeStr isSiteLocale dir var relTimeStr JOT_formatRelativeToNow timestamp isSiteLocale if relTimeStr if isSiteLocale document write timestamp isSiteLocale absTimeStr dir relTimeStr else document write timestamp absTimeStr dir relTimeStr else document write absTimeStr 2616กิโลไบต์ - 21 2552 06 21 โดย Aphisit Maksuwan เวอร์ชัน 2 ‎เป็นโปรแกรม ตัวเดียวกับ ข้างบนครับ ผมยกเลิกการซ่อนแผ่นงาน เพื่อที่ จะได้ศึกษา ที่ไปที่มาของข้อมูล ต่างๆได้ครับ‎ โปรแกรมประมาณราคางานทาง xls   CDATA function JOT_insertRelDate timestamp absTimeStr isSiteLocale dir var relTimeStr JOT_formatRelativeToNow timestamp isSiteLocale if relTimeStr if isSiteLocale document write timestamp isSiteLocale absTimeStr dir relTimeStr else document write timestamp absTimeStr dir relTimeStr else document write absTimeStr 2599กิโลไบต์ - 21 2552 06 20 โดย Aphisit Maksuwan เวอร์ชัน 2 ‎เป็นโปรแกรมของกรมทางหลวง ครับ ลองใช้งานแล้วดีมากๆ แต่สำหรับท้องถิ่น แบบแปลนที่ใช้ ไม่ได้ตรงกับของทางหลวง ก็ต้องประยุกข์ ใช้งานเอานะครับ ในโปรแกรม อัตราดอกเบี้ยเงินดู้ มี 7% กับ 8% ต้อง คำนวณเองใหม่นะครับ ตอนนี้ใช้ 6%‎ 03 ตัวอย่างการใช้แบบฟอร์มคำนวณงานชลประทาน xls   CDATA function JOT_insertRelDate timestamp absTimeStr isSiteLocale dir var relTimeStr JOT_formatRelativeToNow timestamp isSiteLocale if relTimeStr if isSiteLocale document write timestamp isSiteLocale absTimeStr dir relTimeStr else document write timestamp absTimeStr dir relTimeStr else document write absTimeStr 224กิโลไบต์ - 15 2552 19 41 โดย Aphisit Maksuwan เวอร์ชัน 2 ‎ตัวอย่างการใช้แบบฟอร์มคำนวณงานชลประทาน‎ แสดง 5 ไฟล์จากหน้า โปรแกรมช่วยคำนวณราคากลาง ราคาวัสดุก่อสร้าง แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันประกอบการคำนวณราคากลาง ค่าแรงงานงาน ปัจจุบันใช้บัญชีค่าแรงงาน ตามมติ ครม 13 มีนาคม 2555 ดูเอกสารประกอบ ค่า Factor F เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ตามมติ ครม 13 มีนาคม 2555 Download โปรแกรม --google_ad_client google_ad_host google_ad_width 160 google_ad_height 600 google_ad_format google_ad_type google_color_border google_color_bg google_color_link google_color_url google_color_text -- ขอเชิญพี่ๆ น้องๆ ร่วมทดสอบโปรแกรมประมาณราคางานทางครับ                 สวัสดีครับ มีโปรแกรมคำนวณราคางานทาง อยากให้พี่ๆ น้องๆ ช่วยกันทดสอบ ครับ เป็นโปรแกรมที่จัดทำโดยบุคลากรของกรมทางหลวง  รุ่นน้องวิศวกร สตง ได้กรุณา ส่งมาให้เผยแพร่ พี่ๆ น้องๆ ลองใช้งานดูครับ ถ้าดีและถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ จะได้เผยแพร่เพื่อใช้งานกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นครับ                     อนึ่งที่น้องท่านใดทราบ ว่าท่านใดเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ ช่วยแจ้งด้วยนะครับ ผมจะได้ขออนุญาตเผยแพร่ อย่างเป็นทางการต่อไป Download แบบมาตรฐานงานก่อสร้างทาง แบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวง เป็นแบบที่นำมาจักทำเป็นหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ครับ  คลิก Sign in Recent Site Activity Report Abuse Print Page Powered By Google Sites window jstiming load tick window jstiming load tick sites core Analytics createTracker sites core Analytics trackPageview sites Searchbox initialize gsites HoverPopupMenu createSiteDropdownMenus false JOT_setupNav false JOT_addListener JOT_setupNav false JOT_addListener JOT_setupNav false JOT_addListener JOT_setupNav false JOT_addListener JOT_setupNav false JOT_addListener JOT_setupNav false JOT_addListener JOT_setupNav false JOT_addListener setTimeout function var fingerprint gsites date TimeZone getFingerprint gsites Xhr send null null null null 500 window onload function if false JOT_setMobilePreview var loadTimer window jstiming load loadTimer tick loadTimer webspace page type window jstiming report loadTimer JOT_insertAnalyticsCode false false var maestroRunner new gsites pages view SitesMaestroRunner webspace maestroRunner initListeners maestroRunner installEditRender JOT_insertTranslateCode var rpcHub new gsites RpcHub gadgets rpc CDATA Decorate any fastUI buttons on the page with a class of if webspace user hasWriteAccess JOT_decorateButtons Fires delayed events function JOT_fullyLoaded true var delayedEvents JOT_delayedEvents for var x 0 x delayedEvents length x var event delayedEvents x JOT_postEvent event eventName event eventSrc event payload JOT_delayedEvents null JOT_postEvent JOT_postEvent JOT_setupNoticeManager JOT_postEvent null window jstiming load tick JOT_postEvent this