Go to Site http://md-center.org/md/home

www.bidtohome.com Is not related to their content.


 
Md-center.org : คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
คลินิกฯ ร่วมบริจากโลหิตกับสภากาชาดไทย วันที่ 27 มิ.ย.57 เวลา 09.00-15.00 น.   |   เรียนผู้รับบริการ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ได้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ 02-308-7600 , 02-105-0345
อ่านทั้งหมดคลิกที่นี่ »
บรรยายพิเศษ เรื่อง"นานามะเร็งของผู้หญิง"
บรรยายโดย นพ.วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา วันเสาร์ที่ 17 พ.ค. 57 เวลา 09.00-12.00 น.
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของคลินิกศูนย์แพทย์
ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (HA) และผ่านการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO)
เรื่อง การเบิกจ่ายของข้าราชการและครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ยังไม่พร้อมให้บริการรับข้าราชการ และครอบครัว ทั้งนี้ ผู้ที่จะมารับการบริการจะต้องสำรองจ่าย โดยสามารถ นำใบเสร็จไปเบิกต้นสังกัดของท่านได้
แจ้งย้ายคลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
คลินิกทางเดินปัสสาวะ ชั้น1 อาคารราชเวชชาคาร ย้ายไปเปิดบริการที่คลินิกอายุรกรรม3 ชั้น1 อาคารบวรเวชรักษ์
* หมายเหตุ : ท่านสามารถกรอกชื่อแพทย์ได้ทันที หรือเลือกตามสาขาโรค
อ่านทั้งหมดคลิกที่นี่ »
หนังตาตก
ภาวะหนังตาตก (Blepharoptosis)
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด [Myocardial Infarction]
สาเหตุ : เกิดจากการตีบตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอ
คำแนะนำป้องกันโรคช่วงฤดูฝน
รู้ทันโรค "ช่วงฤดูฝน"
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา : สตรีวัยทอง
สตรีอายุระหว่าง 40 - 60 ปี ถือว่าเป็นวัยทอง จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจไปในทางเสื่อม
มาทำความรู้จัก โรค มือ เท้า ปาก
โรค มือ เท้า ปาก เป็นเชื้อไวรัสลำไส้ ส่วนมากจะพบในกลุ่มเด็กทารกและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
เนื้อหา ผู้โพสต์ อ่าน ตอบ วันที่
อาการปวดขา ทำไงดี admin_md 6038 0 17 มิถุนายน 2553
อ่านทั้งหมดคลิกที่นี่ »


Username :
Password :
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
** สมัครสมาชิกเว็บไซต์วันนี้ ได้รับสิทธิ์การอำนวยความสะดวกในการนัดหมายแพทย์ผ่านเว็บไซต์ และสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพผ่านกระทู้เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

< ปฏิทินกิจกรรม เมษายน 2557 >
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

อ่านทั้งหมดคลิกที่นี่ »
#hotlink #hotlink ul #hotlink ul li คลินิกฯ ร่วมบริจากโลหิตกับสภากาชาดไทย วันที่ 27 มิ 57 เวลา 09 00-15 00 เรียนผู้รับบริการ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ได้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ 02-308-7600 02-105-0345 อ่านทั้งหมดคลิกที่นี่ raquo บรรยายพิเศษ เรื่อง บรรยายโดย นพ วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ อยุธยาวันเสาร์ที่ 17 57เวลา 09 00-12 00 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของคลินิกศูนย์แพทย์ ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล HA และผ่านการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO เรื่อง การเบิกจ่ายของข้าราชการและครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท ยังไม่พร้อมให้บริการรับข้าราชการ และครอบครัวทั้งนี้ ผู้ที่จะมารับการบริการจะต้องสำรองจ่าย โดยสามารถ นำใบเสร็จไปเบิกต้นสังกัดของท่านได้ แจ้งย้ายคลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ คลินิกทางเดินปัสสาวะ ชั้น1 อาคารราชเวชชาคาร ย้ายไปเปิดบริการที่คลินิกอายุรกรรม3 ชั้น1 อาคารบวรเวชรักษ์ ตารางการตรวจของแพทย์ทั้งหมด คลิกที่นี่ ชื่อแพทย์ -- หรือเลือกชื่อแพทย์ -- พลตรีหญิง พญ พรศรี คิดชอบ พญ กนกรัตน์ พรพาณิชย์ นพ กนธีร์ สังขวาสี พญ กนิษฐา ทรงบูรณกูล นพ กฤษฎา รัตนโอฬาร พญ กอบกุล อุณหโรค พญ กัญญ์ทอง ทองใหญ่ พญ กัลยา สุดกรยุทธ์ พญ กิ่งกาญจน์ เติมสิริ นพ กีรติ พึ่งพาพงศ์ พญ กุลวรา ดุษฎี ขนิษฐา ชานนท์ พญ ขวัญนภา ซุนเฟื่อง พญ ขวัญฤทัย ธนกิติธรรม นพ คำนูณ อธิภาส ทพญ จงกล ปฐมบุรี พญ จงมณี ตรีเงิน พญ จันทนา สกุลแรมรุ่ง พญ จิตติมา ปรีชา พญ จินดารัตน์ เหรียญตระกูล พญ จินตนา วชิรกิติกุล นพ จินต์ เจียมประภา พญ จิรพร ศรีวสันต์ศักดิ์ นพ จิรยุทธ์ สุโภคเวช พญ จุฑาทิพย์ หิริโอตัปปะ จุฑารัตน์ ไกรจิตเมตต์ นพ จุล กาญจนเจตนี พญ จุลี จตุวรพัฒน์ นพ จุลเทพ ธีระธาดา นพ จุลเวช กาญจนเจตนี พญ ฉันทิชา โชติกวณิชย์ ชนิดา จิรานุสรณ์กุล นพ ชยพัทธ์ ชยุพงค์ พญ ชลชินี ทาบโลกา นพ ชลันธร ปรียาสมบัติ พญ ชลิตา ตรีศูลรัตน์ พญ ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย นพ ชัชวาล นาคะเกศ นพ ชัชเวช ศิริคะรินทร์ นพ ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์ นพ ชัยวัฒน์ จิรานันท์สกุล นพ ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว พล นพ ชัยโรจน์ ธรรมศารทูล พญ ชาคริยา ธีรเนตร นพ ชาติชาย ภูกาญจนมรกต นพ ชาติวุฒิ ค้ำชู พญ ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ พญ ชุมพิตา สุทธาภาศ นพ ชูศักดิ์ พันธ์เกิด นพ ชูศักดิ์ สุวรรณศิริกุล นพ ชูศักดิ์ หล่อจิตต์เสียง พญ ญัฐธิดา วงศ์วีระวัฒน์ นพ ฐานิศ พลานุเวช ณวรา สสิตานนท์ นพ ณัฐนนท์ มณีเสถียร พันเอก พิเศษ นพ ณัฐพงษ์ สนธยานนท์ พญ ณัฐพร เทศะวิบุล นพ ณัฐพล สถาวโรดม นต พญ ณัฐยา รัชตะวรรณ นพ ดำรงวิทย์ สุขะจินตนากาญจน์ นพ ตระกูล ฟูเจริญยศ พญ ตุลยา ตั้งศิริพัฒน์ ลักขณา ชวนเกริกกุล นพ ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ พญ ทวีรัตนา บวรรัตนเวช พล ทวีศักดิ์ ทวีศรี นพ ทวีศักดิ์ สิริคุณาลัย นพ ทวีศิลป์ ปุณณนิธิ นพ ทองดี เบญจเจริญวงศ์ รศ นพ ทิพชาติ บุณยรัตพันธ์ ทพญ ทิพรัตน์ วีรวรรณ พล พญ ทิพวรรณ จงรักษ์ นพ ธงชัย ธีระจรรยาภรณ์ นพ ธนพงษ์ อัสนุเมธ ธนิต บุญถีกุล นพ ธรณัส กระต่ายทอง นพ ธวัชชัย ลีฬหานาจ นพ ธัชชัย คำพิทักษ์ พญ ธัญทิพย์ จงบุญญานุภาพ พญ ธัญรัตน์ อร่ามเสรีวงศ์ นพ ธานี ตั้งอรุณสันติ นพ ธำรง ทัศนาญชลี นพ ธีรวีร์ วีรวรรณ นพ ธีร์ทัศน์ ชมบัณฑิตย์ นพ นนทยา ปัทมภาสพงษ์ นพ กษิณ บัวทองศรี นพ นพดล เพ็ญกิติ นพ นรินทร์ คุณกิตติ พญ นฤมล ลัคนากุล พญ นลินี ปานเสถียรกุล พญ นวลจันทร์ ปราบพาล พญ นันทกา จันทวานิช พญ น้ำทิพย์ พันธ์ทิพทวี พญ น้ำเพชร รัชตภูษิต นพ นิธิ ภุมมางกูร นพ นิธิ มหานนท์ ทพญ นิ่มนวล ศักดิ์ศิริศิลป์ พญ นิศา โสธรวิทย์ นพ นุสรณ์ พัฒนจินดากุล พญ นุสารี กิจวิภัย นพ บรรเจิด วิภาตะวิทย์ นพ บรรเทิง ถนัดพจนามาตย์ นพ บวรศักดิ์ ตันศิริ นพ บัญชา ปังสกุลยานนท์ นพ บุญลอ ศรีพยัตต์ นพ บุญวัฒน์ จะโนภาษ นพ บุญเยี่ยม โรจนวโร นพ บุญเลิศ อิมราพร นพ บุณลอ ศรีพยัตต์ พญ บุษบา วิวัฒน์เวคิน นพ ปกรณ์ โล่ห์เลขา นพ ประจวบ ศิริวงศ์รังสรรค์ นพ ประวิชช์ ตันประเสริฐ นพ ประสม ประสงค์สุขสันต์ นพ ประสาร ขจรรัตนเดช นพ ประเสริฐ พิมลแสงสุริยา รศ พญ ประไพ พัวพันธ์ พญ ประไพศรี วงษ์ศิริ นพ ปรารภ ติยะพัฒนพูติ พญ ปริณดา สุดาจันทร์ ผศ พญ ปริยนันทน์ จารุจินดา นพ ปรีชา อยู่ประเสริฐ นพ ปัญญา ลีชาเสน นพ ปัญเกียรติ โตพิพัฒน์ นพ ปานศักดิ์ กล้าณรงค์ราญ นพ ปิติพงศ์ สุรเมธากุล พญ ปิยนันท์ ชนไมตรี นพ ปิยศักดิ์ ทหราวานิช ผศ ดร นพ กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์ รศ พญ ผาณิต ตัณฑ์ศุภศิริ ทพญ ผุดผ่อง อยู่ประเสริฐ นพ พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์ นพ พงษ์ศักดิ์ กิ่งรุ้งเพชร พญ ชื่นชนก ศรียากูล พญ รัศนี อัครพันธุ์ พญ สุปราณี อุตตราพัธ นพ พนัสพงษ์ จันทร์บรรเจิด พญ พรพรรณ พิมลศานติ์ พญ พรพิมล อริยประกาย พล รศ พญ พรรณบุปผา ชูวิเชียร พัชนี ปฐมวานิช พญ พัชรินทร์ จันทร์จำรัสแสง พญ พัฒน์วดี กมลศิริพิชัยพร นพ พิชญา นาควัชระ ทพ พิมล บำรุง พญ พิมลพรรณ กฤติยรังสรรค์ นพ พิวัฒน์ โปษยานนท์ นพ พิศาล วิโรจนสำเริง นพ พิศิษฐ์ ปรีชาวัฒน์ ผศ นพ พิสนธิ์ จงตระกูล นพ พิสิษฐ์ สุภัคธนศิริ นพ พูนศักดิ์ อาจอำนวยวิภาส ทพญ ฟ้าใส ตันติกุลวัฒนา พญ ภัทนี สามเสน พญ ภัทรพร ศิรามพุช พญ ภัทรวรรณ ธาดาดลทิพย์ พญ ภาณี เอี่ยมฐิติวัฒน์ นพ ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ นพ ภารพันธ์ บำรุงสุข พญ ภาวิดา ปาจริยานนท์ นพ ภูวดล วีรพันธุ์ นพ ภูษิต รัตนธรรม นพ มนตรี กัณหรัตนชัย นพ มนตรี สิริไพบูลย์กิจ นพ มนตรี สุขะกุล นพ มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์ พญ คุณหญิง มัลลิกา วรรณไกรโรจน์ รศ นพ มานะพล เล็กสกุล นพ มาโนชญ์ จันทรศร นพ ยวดยง เธียรตระวัน นพ ยอดพงศ์ จันทรศร นพ ยิ่งศักดิ์ ศุภนิตยานนท์ พญ ยุพาพิน จุลโมกข์ นพ รณกร ปัญจพงษ์ รณิต ศุภพิพัฒน์ รมัยมน ตันทอง พญ รวิวรรณ นิวาตพันธ์ พญ รวีวรรณ ชุนถนอม ทพญ รักงาม วชิรธนิต พญ รังสิมา โล่ห์เลขา พญ รัติยา พรชัยสุรีย์ พญ รัศมน กัลยาศิริ พญ รุ่งทิพย์ สุขวรรณ์ นพ รุ่งรัฐ จิตตการ พญ ลลิดา ปริยกนก ละอองทอง วัชราภัย พญ ลักษณา โชครุ่งวรานนท์ นพ ลัทธพล ม้าลายทอง นพ วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ อยุธยา พญ วชรพรรณ อัสนุเมธ นพ วชิระ โรจน์พิศาลวงศ์ พญ วชิรา ตั้งสุขนิรันดร นพ วทัญญู ปรัชญานนท์ นพ วนัส ไชยตรี พญ วรณัน เจริญหิรัญยิ่งยศ นพ วรพล ชีรณานนท์ วรมนต บำรุงสุข พญ วรวรรณ ตันติเตมิท นพ วรวิทย์ เทสวงนนท์ ทพ วรวุฒิ ศหัสเนตร พญ วรางคณา พิชัยวงศ์ นพ วราห์ วรสุบิน รท หญิง วรุณฉัตร อิสริยภัทร์ นพ วสันต์ ซุนเฟื่อง ทพญ วัชรา เปรุนาวิน นพ วัชรินทร์ อริยประกาย วัชรี เจนพานิชการ พญ วัณณศรี สินธุภัค นพ วันชัย กู้ชิงชัย นพ วัลลภ เอี่ยมสมบุญ นพ วานิช ปิยนิรันดร์ พญ วาสนา ศรมณี พญ วิชชุดา โพธิ์เมือง นพ วิชัย ศิริบุญคุ้ม นพ วิชัย อยู่ยงวัฒนา นพ วิชิต สุพรศิลป์ชัย นพ วิชู ตั้งสุขนิรันดร พญ วิญญารัตน์ ตันศิริ นพ วิทยา จงศุภางครัตน์ นพ วิทยา บุญยะทรัพย์ นพ วินิจ พงศ์ปริตร นพ วิบูลย์ วัฒนายากร ทพญ วิภา วิชิตจารุกุล วิมล ศักดิ์นันท์ นพ วิรัช ชูชีพชื่นกมล พญ วิวรรณ ศันสนยุทธ นพ วิวัฒน์ ศุภดิษฐ์ ดร นพ วิศาล เยาวพงศ์ศิริ พล นพ วิเชียร นาวินพิพัฒน์ นพ วิโรจน์ เมืองศิลปศาตร์ พญ วีณา วงศ์พาณิช นพ วีรชัย ก่ำน้ำผึ้ง นพ วีรวัฒน์ วิภาตวิทย์ นพ วีระยุทธ์ พิชญโยธิน นพ ศรัญ ประกายรุ้งทอง พญ ศรีริน สินธุภัค นพ ศวยส เหรียญมณี นพ ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ พญ ศันสนี เลิศฤทธิ์เรืองสิน นพ ศิริ ดำรงศักดิ์ นพ ศิริพงษ์ เหราบัตย์ พญ ศิริพร ลิมป์วิริยะกุล นพ ศิลา ทองไล้ ทพญ ศิวพร สุขสว่าง นพ ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช นพ สกลรัฐ ปัญญารัตน์ รศ นพ สธน บุญลิขิต นพ สมชัย สุรสนธิ นพ สมชาย คูหเพ็ญแสง รศ พิเศษ นพ สมชาย เอื้อรัตนวงศ์ พญ สมทรง ศิลธรรม นพ สมบัติ ศรีสุวรรณภรณ์ นพ สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร ทพ สมบูรณ์ อิสริยะเนตร นพ สมพร วงศ์อมรธรรม นพ สมยศ ปิยะวรคุณ นพ สมฤกษ์ จึงสมาน นพ สมศักดิ์ เถกิงเกียรติ นพ สมศักดิ์ เหรียญตระกูล นพ สมเกียรติ แหลมทอง นพ สมเพชร จิรพจนานนท์ นพ สรนิต ศิลธรรม พลตรี นพ สวง ไพบูลย์ พญ สวรรยา เดชอุดม นาวาอากาศหญิง พญ สัญสณีย์ พงษ์ภักดี นพ สัณฑน์พล ถาวรเจริญ นพ สันต์ เมธาศิริ นพ สาธิต สันตดุสิต พันเอก พิเศษ สามารถ นิธินันทน์ พญ สายชล กาญจนเจตนี พญ สายชลี ทาบโลกา ทพญ สายฝน แสงศิรินาวิน พญ สายสุรีย์ นิวาตวงศ์ พญ สาวิตรี ชลออยู่ พญ คุณหญิง สำรวย โมกขมรรคกุล สิทธิเดช นิลเจริญ นพ สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา พญ สิริสวัสดิ์ วันทอง พญ สุกัญญา รุ่งธนาภิรมย์ นพ สุกิจ เลาหสุรโยธิน พญ สุขตา สิริวันต์ นพ สุขประเสริฐ จุฑากอเกียรติ นพ สุขุม ศิลปอาชา พญ สุจิตรา วีรวรรณ พญ สุชยา ก่อวนิช นพ สุทธิ อุตตราพัธ พญ สุทธิรา เลิศอมรพงษ์ นพ สุทธิศักดิ์ วุฒิพันธุ์เรืองชัย นพ สุทธิศักดิ์ สุรารักษ์ นพ สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา นพ สุธี รัตนาธรรมวัฒน์ พญ สุนันท์ เบญจเจริญวงศ์ นพ สุพจน์ นำเกียรติวงษา นพ สุภัส จันทร์สุนทราพร สุมาลี ซื่อธนาพรกุล นพ สุรชัย พิพัฒนกุลชัย สุรชัย รุ่งธนาภิรมย์ นพ สุรพงษ์ รัชตภูษิต นพ สุรราชย์ ธำรงลักษณ์ นพ สุรวัฒน์ อดิเรกเกียรติ ทพญ สุรสา ตุลารักษ์ นพ สุรสีห์ พร้อมมูล ทพ สุรินทร์ ตั้งสุภูมิ นพ สุริยเดว ทรีปาตี นพ สุริย์ ก้อนเทียน พญ สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์ พญ สุรีรัตน์ ปันยารชุน นพ สุรเดช คงคาสุวรรณ นพ สุรเดช จารุจินดา นพ สุเทพ วงศ์แพทย์ นพ สุเทพ วรวิวัฒน์ นพ สุเมธ เจียมศรีมงคล นพ องค์การ เรืองรัตนอัมพร รศ นพ องอาจ วิพุธศิริ พิเศษ นพ อดิศร วงษา นพ อดิศัย วราดิสัย นพ อนันต์พัฒน์ อิ่มพูลทรัพย์ นพ อนุสรณ์ รัตนพาณิชย์กิจ นพ อภิชาติ พนมเริงศักดิ์ นพ อภิชาติ วิชญาณรัตน์ พล ทพ อภิศักดิ์ จงรักษ์ พญ อรพิน ธนพันธ์พาณิชย์ พญ อรพินท์ มุกดาดิลก นพ อรัญ นิพัฒน์ศิริผล พญ อรัญญา สว่างอริยะสกุล นพ อลงกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นพ อัครวุฒิ วิริยเวชกุล พญ อัจฉรา อัมพรพฤติ พญ อัญชลี เทียมสิงห์ นาง อัญญาณี อิศรางกูร อยุธยา พญ อัมพา สุทธิจำรูญ นพ อัศวิน อุทัยจันทร์ นพ อาคเนย์ วงษ์สวัสดิ์ นพ อาชวิน สตางค์มงคล พญ อารียา เทพชาตรี พญ อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา พญ อุรุษา เทพพิสัย พญ อุศนา พรหมโยธิน นพ เขตต์ ศรีประทักษ์ นพ เฉลิมชาติ วรรณพฤกษ์ นพ เฉลิมชาติ ศรีวัชรกาญจน์ นพ เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล พญ เฉลียว ประสงค์สุขสันต์ พญ เติมแสง ศรีสุวรรณภรณ์ นพ เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ พญ เบญจพร ก้อนเทียน พญ เบญจา อาศนะเสน นพ เพิ่มยศ เรืองสกุลราช พญ เพียงทิพย์ หังสพฤกษ์ นพ เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์ เมธี หาญพานิช พญ เยาวนา ธนะพัฒน์ พญ เสริมศรี สินธวานนท์ นพ เหรียญชัย จุฬาวิเศษกุล นพ เอกชัย จุลเสวก นพ เอกพจน์ นิ่มกุลรัตน์ นพ เอกรัชย์ ศิริคะรินทร์ นพ โกวิท ด่านวิริยะทรัพย์ นพ โกวิท พันธุมนาวิน โชติกา บูรณสมภพ พญ โศภิต ศมพันธุ์พงศ์ นพ โอรส ทรัพย์เจริญ ไชยยศ จันทร์ศักดิ์ นพ ไชยยศ รุ่งเรืองพิทยากุล นพ ไพศาล กอบเกื้อชัยพงษ์ นพ ไพโรจน์ ยิ่งวัฒนเดช -- หรือเลือกสาขาโรค -- กุมารเวช ตรวจสุขภาพ ตา ทันตกรรม นักกำหนดอาหารวิชาชีพ ประสาทวิทยา ผิวหนัง ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ อายุรกรรม 3 ศัลยกรรมประสาท สูติ-นรีเวช ห้องปฐมพยาบาลและสังเกตุอาการ หัวใจและหลอดเลือด หู คอ จมูก อายุรกรรม 1 ต่อมไร้ท่อ อายุรกรรม 1 โรคอ้วน อายุรกรรม ทางเดินอาหาร อายุรกรรม 1 ปอด อายุรกรรม 1 โรคเลือด อายุรกรรม 1 ทั่วไป อายุรกรรม 1 ภูมิแพ้ อายุรกรรม 1 มะเร็ง อายุรกรรม 1 โรคข้อ อายุรกรรม 1 โรคไต อายุรกรรม 2 ทั่วไป อายุรกรรม 3 อาคารบวรเวชรักษ์ เวชศาสตร์พื้นฟู function senddoctor if $ value window location href $ value else if $ value $ value window location href $ value $ value else if $ value window location href $ value else if $ value window location href $ value else plus load show 4000 return false * หมายเหตุ ท่านสามารถกรอกชื่อแพทย์ได้ทันที หรือเลือกตามสาขาโรค อ่านทั้งหมดคลิกที่นี่ raquo หนังตาตก ภาวะหนังตาตก Blepharoptosis โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด Myocardial Infarction สาเหตุ เกิดจากการตีบตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอ คำแนะนำป้องกันโรคช่วงฤดูฝน รู้ทันโรค เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สตรีวัยทอง สตรีอายุระหว่าง 40 - 60 ปี ถือว่าเป็นวัยทอง จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจไปในทางเสื่อม มาทำความรู้จัก โรค มือ เท้า ปาก โรค มือ เท้า ปาก เป็นเชื้อไวรัสลำไส้ ส่วนมากจะพบในกลุ่มเด็กทารกและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เนื้อหา ผู้โพสต์ อ่าน ตอบ วันที่ อาการปวดขา ทำไงดี admin_md 6038 0 17 มิถุนายน 2553 อ่านทั้งหมดคลิกที่นี่ raquo Username Password ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่ function sendlogin if $ value length 4 alert $ focus else if $ value length 4 alert $ focus else return true return false ** สมัครสมาชิกเว็บไซต์วันนี้ ได้รับสิทธิ์การอำนวยความสะดวกในการนัดหมายแพทย์ผ่านเว็บไซต์ และสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพผ่านกระทู้เว็บบอร์ด ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  lt ปฏิทินกิจกรรม เมษายน 2557 gt อา พฤ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 bull ตารางกิจกรรมบรรยายพิเศษให้ความรู้สุขภาพ ประจำปี 2557 19 เมษายน 2557 วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 เวลา 10 00 - 12 00 เรื่อง อยู่อย่างไรเพื่้อไม่ให้ข้อเข่าเสื่อมบรรยายโดย นพ บุญวัฒน์ จะโนภาษณ ห้องสัมมนา ชั้น4 อาคารบวรเวชรักษ์ bull แจ้งปิดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 12 เมษายน 2557 ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 เมษายน 2557 อ่านทั้งหมดคลิกที่นี่ raquo slide slide div #slide_button var slide page $ getElementsByTagName width 222 height 136 play true prev function this speed 25 this curwidth 0 this move2 next function this speed 25 this curwidth this width this move move function else move2 function else click function set function a b 3 อัลบัมภาพกิจกรรมล่าสุด เปียนโน return false 24 มีนาคม วันวัณโรคโลก ทางคลินิกฯ ได้จัดนิทรรศการเพื่อรณรงค์และให้ความรู้ ตั้งแต่วันที่ 24-31 มี 57 return false เมื่อวันที่ 20 มี 57 คลินิกฯ มีการทำบุญเลี้ยงพระ อาคารราชเวชชาคาร return false ดูทั้งหมดคลิกที่นี่ raquo slide set 0 function salert a b function checkEmail str $ return filter test str true false function send2newsletter if checkEmail $ value return salert else return true All site contents copyright c 2009 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด 159 ประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-3087600 02-1050345 email info@md-center org