Go to Site http://local.chiangmai.go.th/index09.php

www.bidtohome.com Is not related to their content.


 
เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

บริการจากเทศบาลตำบลสันนาเม็ง  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 19 ธ.ค. 2557

บริการจากเทศบาลตำบลสันนาเม็ง นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และ อสม.ออกเยี่ยมประชาชนหมู่ที่ 11 บ้านแม่กวงใต้ และศูนย์บริการสาธารณสุข ทต.สันนาเม็ง ให้บริ...| อ่านต่อ |
โครงการเพิ่มพูนศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันนาเม็งและการศึกษาดูงาน ... [19 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เยี่ยมบ้านตามโครงการดูแลสุขภาพเชิงรุก วันนี้เยี่ยมบ้านหมู่ที่ 10 คุรุสภา 18 ธ.ค.57... [19 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบ่อหลวง ต้อนรับคณะมูลนิธิ พอ.สว.ในการออกบริการทัตกรรมเคลื่อนที่ให้กับพี่น้องประชาชนบ้านแม่... [18 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

งานกีฬาชุมชนป่าไผ่ต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2557... [18 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

พิธีรับมอบโครงการมอบผลงานเป็นของขวัญให้กับประชาชนในวันขึ้นปีใหม่... [18 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

งานมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" โดยมูลนิธิมิราเคิลออฟไลท์... [18 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อยินดีต้อนรับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการประชุมปร... [18 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลสันผีเสื้อ ในวันพุธ ... [18 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ร่วมงานโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2557... [17 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสองแคว จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "สองแควคัพ" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558... [17 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมประธาน อสม.จาก 12 หมู่บ้าน เพื่อเตรียมงานและกิจกรรมในรอบเดือน และไปศึกษาดูงานและงานส่งท้ายปีเก... [16 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ดูแลสุขภาพเชิงรุก เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้สูงอายุ นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง พร้อมคณะผู้... [16 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 17 ... [16 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ขอเชิญร่วมพิธีเข้าปริวาสกรรม วัดม่อนฤาษี ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่... [16 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด แบบตรวจสอบงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [22 ธ.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] แก้ไขแบบตรวจสอบงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ


 เรื่อง การจัดโครงการ "สุขภาพดีชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ รุ่นที่ 9 โดยสมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.พ. ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอทร์ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี [18 ธ.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


 ให้ อบต. ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือก และสอบคัดเลือก หากมีข้อแก้ไข โทร 053 - 112988 [16 ธ.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด ถึง ท้องถิ่นอำเภอ เรื่อง ขอแจ้ง อบต. ตรวจสอบวาระประชุมบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน ธันวาคม 2557 หากแก้ไข แจ้ง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใน 16 ธันวาคม 2557 [15 ธ.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์เทศบาลในพื้นที่ขังหวัดเชียงใหม่ ส่งเอกสารเพิ่มเติมในการประชุม ก.ท.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 [3 ธ.ค. 2557]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |


-- Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player -- --swfobject registerObject -- -- style1 -- นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 #3648 #3617 #3609 #3641 #3627 #3621 #3633 #3585 -- -- Solar Home System SHS -- #3649 #3592 #3657 #3591 #3588 #3623 #3634 #3617 #3592 #3635 #3609 #3591 #3588 #3660 #3650 #3629 #3609 #3618 #3657 #3634 #3618 #3585 #3634 #3619 #3626 #3629 #3610 #3626 #3634 #3618 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3626 #3634 #3618 #3605 #3619 #3591 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3617 #3640 #3617 #3591 #3610 #3611 #3619 #3632 #3617 #3634 #3603 #3617 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3649 #3621 #3632 #3588 #3623 #3610 #3588 #3640 #3617 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 -- -- #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3629 #3610 #3605 #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3648 #3607 #3624 #3610 #3634 #3621 Google Talk #3607 #3635 #3648 #3609 #3637 #3618 #3610 #3610 #3640 #3588 #3621 #3634 #3585 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3591 #3634 #3609 #3607 #3633 #3656 #3623 #3652 #3611 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3591 #3648 #3626 #3619 #3636 #3617 #3649 #3621 #3632 #3614 #3633 #3602 #3609 #3634 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3599 #3627 #3617 #3634 #3618 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3629 #3635 #3648 #3616 #3629 #3610 #3619 #3636 #3585 #3634 #3619 #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 -- #3648 #3629 #3585 #3626 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3629 #3610 #3605 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3607 #3592 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2554 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2553 -- -- #3611 #3619 #3632 #3585 #3634 #3624 #3588 #3603 #3632 #3585 #3619 #3619 #3617 #3585 #3634 #3619 #3614 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3623 #3609 #3605 #3635 #3610 #3621 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 -- #3649 #3610 #3610 #3619 #3634 #3618 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3629 #3611 #3607 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3605 #3635 #3649 #3627 #3609 #3656 #3591 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3631 #3648 #3592 #3657 #3634 #3627 #3609 #3657 #3634 #3607 #3637 #3656 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 Links -- Links -- Links -- -- -- -- -- -- -- -- วิสัยทัศน์ สถ ชม ยินดีต้อนรับ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการตกแต่งเมือง เพื่อรองรับการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำ แห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ -- กิจกรรมท้องถิ่น บริการจากเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 19 2557 บริการจากเทศบาลตำบลสันนาเม็ง นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต สันนาเม็ง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และ อสม ออกเยี่ยมประชาชนหมู่ที่ 11 บ้านแม่กวงใต้ และศูนย์บริการสาธารณสุข ทต สันนาเม็ง ให้บริ อ่านต่อ โครงการเพิ่มพูนศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันนาเม็งและการศึกษาดูงาน 19 2557 เยี่ยมบ้านตามโครงการดูแลสุขภาพเชิงรุก วันนี้เยี่ยมบ้านหมู่ที่ 10 คุรุสภา 18 57 19 2557 เทศบาลตำบลบ่อหลวง ต้อนรับคณะมูลนิธิ พอ สว ในการออกบริการทัตกรรมเคลื่อนที่ให้กับพี่น้องประชาชนบ้านแม่ 18 2557 งานกีฬาชุมชนป่าไผ่ต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2557 18 2557 -- โครงการเพิ่มพูนศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันนาเม็งและการศึกษาดูงาน 19 2557 เยี่ยมบ้านตามโครงการดูแลสุขภาพเชิงรุก วันนี้เยี่ยมบ้านหมู่ที่ 10 คุรุสภา 18 57 19 2557 เทศบาลตำบลบ่อหลวง ต้อนรับคณะมูลนิธิ พอ สว ในการออกบริการทัตกรรมเคลื่อนที่ให้กับพี่น้องประชาชนบ้านแม่ 18 2557 งานกีฬาชุมชนป่าไผ่ต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2557 18 2557 พิธีรับมอบโครงการมอบผลงานเป็นของขวัญให้กับประชาชนในวันขึ้นปีใหม่ 18 2557 งานมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ quot หนึ่งใจ เดียวกัน quot โดยมูลนิธิมิราเคิลออฟไลท์ 18 2557 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อยินดีต้อนรับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการประชุมปร 18 2557 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลสันผีเสื้อ ในวันพุธ 18 2557 ร่วมงานโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2557 17 2557 เทศบาลตำบลสองแคว จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด quot สองแควคัพ quot ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558 17 2557 ประชุมประธาน อสม จาก 12 หมู่บ้าน เพื่อเตรียมงานและกิจกรรมในรอบเดือน และไปศึกษาดูงานและงานส่งท้ายปีเก 16 2557 ดูแลสุขภาพเชิงรุก เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้สูงอายุ นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต สันนาเม็ง พร้อมคณะผู้ 16 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 17 16 2557 ขอเชิญร่วมพิธีเข้าปริวาสกรรม วัดม่อนฤาษี ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 16 2557 ดูกิจกรรมทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด แบบตรวจสอบงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 2557 เอกสารประกอบ แก้ไขแบบตรวจสอบงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ เรื่อง การจัดโครงการ สุขภาพดีชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ รุ่นที่ 9 โดยสมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย สำนักงาน เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอทร์ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 18 2557 เอกสารประกอบ ให้ อบต ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม อบต จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือก และสอบคัดเลือก หากมีข้อแก้ไข โทร 053 - 112988 16 2557 เอกสารประกอบ ด่วนที่สุด ถึง ท้องถิ่นอำเภอ เรื่อง ขอแจ้ง อบต ตรวจสอบวาระประชุมบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน ธันวาคม 2557 หากแก้ไข แจ้ง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใน 16 ธันวาคม 2557 15 2557 เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์เทศบาลในพื้นที่ขังหวัดเชียงใหม่ ส่งเอกสารเพิ่มเติมในการประชุม เชียงใหม่ ครั้งที่ 13 2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 3 2557 เอกสารประกอบ อ่านข่าวทั้งหมด -- หนังสือราชการ ด่วนที่สุด เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม เชิงรุก ที่ ชม ๐๐๒๓ ๔๔๒๔๕ 22 2557 เรื่อง โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๔๔๑๒๙ 19 2557 ถึง องค์การบริหารส่วนจังเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง เข็มขัดเชิดชูเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๔๓๘๐๒ 18 2557 ถึง อำเภอทุกอำเภอ และเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับ เป็น ระดับ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๔๓๔๐๖ 18 2557 เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงิน ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ ๒๕๕๒ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๔๓๘๐๕ 18 2557 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ เชียงใหม่ นายก ทน เชียงใหม่ และนายก ทม ทุกแห่ง เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ๒๕๕๗ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๔๓๘๐๖ 18 2557 ถึง ทม เมืองแกนพัฒนา เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๔๓๘๑๒ 18 2557 เรียน นายอำเภอฝาง หางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด นายกทน เชียงใหม่ และนายกทม แม่โจ้ เรื่อง การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล กรณีราคาทองคำผันผวน ที่ ชม ๐๐๒๓ ๔๓๘๑๔ 18 2557 เรื่อง การฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ที่ ชม ๐๐๒๓ ๔๓๘๐๓ 18 2557 ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ เชียงใหม่ นายก ทน เชียงใหม่ และนายก ทม ทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๔๓๘๑๙ 18 2557 อ่านข่าวทั้งหมด ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท จังหวัดเชียงใหม่ ทต ยางคราม ดอยหล่อ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ 31 2557 ทต สันกำแพง สันกำแพง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ 31 2557 อบต ยั้งเมิน สะเมิง เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง 31 2557 อบต บ่อแก้ว สะเมิง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 31 2557 อบต บ่อแก้ว สะเมิง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง 31 2557 อบต ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลาง 31 2557 อบต แม่สูน ฝาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารจักพรรดิ 31 2557 ทต เมืองนะ เชียงดาว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ 31 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปาคี พร้าว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 31 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปิด พร้าว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 31 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันปง พร้าว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 31 2557 โรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนา พร้าว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 31 2557 อบต ดอนเปา แม่วาง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 31 2557 อบต ศรีดงเย็น ไชยปราการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอประชุม 30 2557 ทต สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหฟมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง 30 2557 อ่านข่าวทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document -- --body td th font-family Arial Helvetica sans-serif -- ข้อมูลที่น่าสนใจ -- -- -- -- -- -- สาระน่ารู้ การประชุมมอบนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย -- ประมาณการราคาค่าก่อสร้างระบบประปา โปรแกรมอ่านเอกสาร -- -- เช็ค e-mail -- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี -- -- แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ -- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ อบจ 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 93 แห่ง อบต 112 แห่ง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพั การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนไทยดอทคอม โครงการ mini MPM mini Modern Pu ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา มหาดไทยดอทคอม ยื่นแบบภาษี Online รัฐบาลไทย รัฐสภา กระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน วุฒิสภา ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ สนง คุ้มครองผู้บริโภค สนง ตำรวจแห่งชาติ สนง ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขน สนง สลากกินแบ่งรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร สภาพัฒน์ กรุงเทพฯ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงาน กกต สำนักงาน กพ สำนักงานกฤษฎีกา สำนักงาน กลต สำนักงาน คกก สิทธิมนุษยชนฯ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ปปง กองทัพบก สำนักงาน ปปช สำนักงาน ปปส สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงาน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักพระราชวัง กองทัพเรือ กองทัพอากาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวง กรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สนง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนง คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน สนง คณะกรรมการอาหารและยา สนง นโยบายและแผนพลังงาน สนง เลขาธิการสภาการศึกษา สภาพัฒน์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมการประกันภัย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมชลประทาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี กรมทางหลวง กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมประชาสัมพันธ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมไปรษณีย์โทรเลข กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมราชทัณฑ์ กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ส่วนราชการในจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนื เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลต้นเปา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลนครเชียงใหม่ บริการสารสนเทศเพื่อชาวเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชีย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ สนง การปฏิรูปที่ดิน เชียงใหม่ สนง การเลือกตั้ง เชียงใหม่ สนง เกษตรและสหกรณ์ เชียงใหม่ สนง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง คณะกรรมการการอุดมศึกษา สนง คลังเขต 5 เชียงใหม่ สนง คุมประพฤติภาค 5 สนง ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สนง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน สนง พาณิชจังหวัดเชียงใหม่ สนง สนับสนุนวิชาการเขต 10 สวนสัตว์เชียงใหม่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขอำเภออมก๋อย สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่10 เชีย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียง สำนักชลประทานที่ 1 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม พร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปั๋ง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอ กิ่งอำเภอดอยหล่อ กิ่งอำเภอแม่ออน อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยเต่า อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด รับสมัครงาน JobDB คลิกทูจ๊อบ งานไอทีล้วนๆ จ๊อบไทยแลนด์ ลิงค์หางานโดยเนคเทค สำนักงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หางานทั่ประเทศ หางานในเชียงใหม่ หางานผ่านอินเตอร์เน็ท หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง หางาน สมัครงาน รวมงาน ทั่วไทย เศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการส่งออก กลุ่มศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผล ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การศึกษา นิด้า พระจอมเกล้าฯนครเหนือ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น มหาวิทยาลัยณิวัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ราชภัฏกาญจนบุรี ราชภัฏจันทรเกษม ราชภัฏเชียงราย ราชภัฏเชียงใหม่ ราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ราชภัฏธนบุรี ราชภัฏนครปฐม ราชภัฏนครราชสีมา ราชภัฏนครศรีธรรมราช ราชภัฏนครสวรรค์ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ราชภัฏบุรีรัมย์ ราชภัฏพระนคร ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ราชภัฏพิบูลสงคราม ราชภัฏเพชรบุรี ราชภัฏรำไพพรรณี ราชภัฏลำปาง ราชภัฏเลย ราชภัฏสกลนคร ราชภัฏสวนดุสิต ราชภัฏสวนสุนันทา ราชภัฏสุรินทร์ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชภัฏอุดรธานี ราชภัฏอุตรดิตถ์ ราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ โรงเรียนพุทธิโศภณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาลัยภาคกลาง วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tourism Thailand ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 itv หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ ออนไลน์ มติชนรายวัน โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไทยนิวส์ เชียงใหม่นิวส์ คม-ชัด-ลึก อื่นๆ กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ ภาคเหนือตอนบน Questions My name is Gerhard If you have any questions about the template just send me an email to gw@actamail com By the way why not take a look at my favorite website -- News and Links Use the left and right sidebars for news events links ad banners or other things raquo Link A raquo Link B -- Advertisements -- Put ads here 160px -- ราคาน้ำมัน -- -- Copyright copy 2009 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ All Rights Reserved ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา กม 7 50300 โทรศัพท์ 053-112612 053-112608 053-112604 e-mail cmi@dla go th