Go to Site http://arunee.net/

www.bidtohome.com Is not related to their content.


 
ครูผู้ดูแลเด็ก : arunee.net : อรุณี พิมพิลา
ครูผู้ดูแลเด็ก : arunee.net : อรุณี พิมพิลา

 ประวัติ-การปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานของครูอรุณี พิมพิลา 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร...


  CD-11 แผนฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคาแผ่นล่ะ 390 บาท

1. แผนฯ 5 ปี(2558-2562)
2. แผนฯ 3 ปี(2558-2560)
3. แผนฯปีงบประมาณ 2558
4. แผนฯปีการศึกษา 2558

ติดต่อเบอร์ 09 7965 6069 : 09 3131 9069  Line ID : krucyber

 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยสาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 
เลขบัญชี 4552136018 ชื่อบัญชี นายเข็มชาติ พิมพิลา

  CD-3 ปรับปรุงใหม่ 2558 ราคาแผ่นล่ะ 390 บาท
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มฯ สำหรับครูผู้ดูแลเล็ก(ครูผู้ช่วย)

ติดต่อเบอร์ 09 7965 6069 : 09 3131 9069  Line ID : krucyber

 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยสาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 
เลขบัญชี 4552136018 ชื่อบัญชี นายเข็มชาติ พิมพิลา

 หลักสูตรสอบครูสังกัด สพฐ.  

 @ แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ดาวน์โหลดตัวอย่างบันทึกหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ตัวอย่างหนังสือรับรองความประพฤติ ผดด-หัวหน้าศูนย์ 
ตัวอย่างคำสั่งมอบหมายงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
นโยบายด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
การคัดเลือกกรณีพิเศษฯ ผดด.เชียงราย 2557 
ตัวอย่างงานวิจัยชั้นเรียนสำหรับครูปฐมวัย 
ตัวอย่างงานวิจัย-วิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม(Full text) 
ตัวอย่างการเขียนรายงานฯเพื่อการประเมินภายนอกฯ(Rapid External Assessment: REA)  
ตัวอย่างการเขียนรายงานรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report: SAR) 
14 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท.  
ดัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย 2-5 ขวบ กรมส่งเสริมฯ   
โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-2558  
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 CD ทีมงาน arunee.net 

 CD 1 เตรียมคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯครูผู้ดูแลเด็ก(ปรับปรุงใหม่ 2557)แผ่นละ 390 
 CD 3 แฟ้มเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ดูแลเด็ก(2 ปี) แผ่นละ 390  
 CD 4 แผนฯและเอกสารที่จำเป็นใน ศพด.(ปรับปรุง57)แผ่นละ 490 
 CD 5 แฟ้มเตรียมประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ แผ่นละ 490  
 CD 6 แฟ้มเตรียมประเมิน 12 มาตรฐาน ศพด. แผ่นละ 490  
 CD 7 เตรียมประเมินครู ผดด.ดีเด่น(ปรับปรุง 2557) แผ่นละ 390 
 CD 8 เตรียมประเมิน 23 มาตรฐาน 94 ตัวบ่งชี้ แผ่นละ 690 

  CD ชุดที่ 9 ครูผู้ดูแลเด็กสู่วิทยฐานะ"ชำนาญการ"

ท่านที่ต้องการ CD ดำเนินการดังนี้...

1.แจ้งชื่อ-ที่อยู่ในเว็บบอร์ดhttp://goo.gl/NA4n58
ทางอีเมล์  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือโทร.09 7965 6069 หรือhttp://goo.gl/2akW9l
2.แจ้งชื่อ-ที่อยู่แล้ว โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยสาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 

เลขบัญชี 4552136018 ชื่อบัญชี นายเข็มชาติ พิมพิลา

** เมื่อโอนฯแล้ว โทร.แจ้งที่ 09 7965 6069  **

 

 

  

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  การจัดทำแผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษา หมายถึง แผนที่จัดทำอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเป็นที่ยอมรับร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติให้บรรลุผล ตามเป้าหมายของกิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพฯ สถานศึกษา หมายถึง แผนที่จัดทำอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษา ประกอบด้วย..   อ่านเพิ่มเติม


.............................................................................
 
 บทบาทหน้าที่ หน.ศพด.
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก รวมถึงการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่..
 
 อ่านเพิ่มเติม

 
  บทบาทหน้าที่ครู ผดด.
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  อ่านเพิ่มเติม
 
 การประกันคุณภาพฯ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 47 ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง.. อ่านเพิ่มเติม

 
 

 

 

krucyber

 

ID: krucyber

เผยแพร่ผลงาน ศพด.

BumQ.com

 

BumQ.com

 

BumQ.com

 

บุคคลออนไลน์

เรามี 77 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าของ - ผู้ดูแลเว็บฯ

นางอรุณี  พิมพิลา
นายเข็มชาติ  พิมพิลา
รอง ผอ. เวียงเชียงรุ้งวิทยา
(ชำนาญการพิเศษ)
สพป.เชียงราย เขต 1

BumQ.com

 

สถิติฯ นับ 1 ม.ค.56

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3793
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้8239
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้21375
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว31391
mod_vvisit_counterเดือนนี้111814
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว214042
mod_vvisit_counterยอดรวม3618669

We have: 53 guests, 24 bots online
Your IP: 119.59.102.107
 , 
Today: ม.ค. 28, 2015

id class @ คนโง่มักสร้างปัญหาในทุกโอกาส คนฉลาดมักสร้างโอกาสในทุกปัญหา -- Popular การนำ23 มาตรฐานฯ สู่การปฏิบัติ 2 ดาวน์โหลดงานวิจัยปฐมวัย ตัวอย่างวิสัยทัศน์ พันธกิจฯ อบรมครู ผดด บรรจุใหม่ฯ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูอรุณี -- -- @ คนโง่มักสร้างปัญหาในทุกโอกาส คนฉลาดมักสร้างโอกาสในทุกปัญหา -- var CurrentFontSize parseInt หน้าแรก ดาวน์โหลด หน่วยงาน อบต ทุ่งก่อ กรมส่งเสริมฯ ท้องถิ่นเชียงราย พัฒนาชุมชนเชียงราย สาธารณสุขเชียงราย สพป เชียงรายเขต 1 สพป ชร 1 สหกรณ์ฯค รูเชียงราย สำนักงาน สมศ คุรุสภา ราชภัฏสวนดุสิต โครงการความร่วมมือฯ สกสก เชียงราย ราชภัฏเชียงราย สมาคมพนักงานเทศบาล คลังจังหวัดเชียงราย กรมบัญชีกลาง กฏหมายฯ เว็บบอร์ด Smf-boad บริหารฯ แบบทดสอบออนไลน์-1 e-mail paypal com ebay co th กบข ผู้ดูแลระบบ K-cyber paypal com ระบบสารสนเทศยาเสพติดฯ DATA นิเทศออนไลน์ kruchiangrai net Smf download ติดตั้ง Smf เพิ่มขนาดฟ้อนต์ ป้องกันสแปม ตั้งกระทู้ยาวๆ ปรับแต่ง Smf_1 ใส่แบรนเน่อร์ Smf_1 ใส่ยูทูปใน Smf hostinglotus com admin-arunee net_Vps_56 CSBox-adminkrucyber csbox com logout การจัดการโดเมนเนม Hotmail com Gmail com facebook com อื่นๆ มากมาย cloudbox 3bb co th AppServ Airasia com flyorientthai com ระบบสารสนเทศเงินเดือน กพ 7 ระบบเลื่อนเงินเดือน free-counter com Webmasters-tools งาน กจ นครเชียงราย สร้างรายได้_yengo com NiPa_สร้างรายได้ แบรนเนอร์_BumQ Adyim_แบรนเนอร์ แนะนำเว็บฯจูมล่า2 ทำ Url ให้สั้นลง Site-map ยื่นภาษีออนไลน์ thaiadobeuser com จุดเน้นพัฒนาผู้เรียน ป้องกันสแปม joomla 3bb co th Google AdSense แนะนำเว็บฯจูมล่า ส่วนเสริมจูมล่า ปรึกษาทำเว็บ ฟรีโฮมเพจ โปรแกรมแต่งภาพจีน ดาวน์โหลด แบบ ประเมิน 2 ยื่นภาษีออนไลน์ เชียงรายโฟกัส Sweet Genius วิทยฐานะครูเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก arunee net อรุณี พิมพิลา ประวัติ-การปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานของครูอรุณี พิมพิลา คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร CD-11 แผนฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคาแผ่นล่ะ 390 บาท 1 แผนฯ 5 ปี 2558-2562 2 แผนฯ 3 ปี 2558-2560 3 แผนฯปีงบประมาณ 2558 4 แผนฯปีการศึกษา 2558 ติดต่อเบอร์ 09 7965 6069 09 3131 9069 Line ID krucyber โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยสาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย เลขบัญชี 4552136018 ชื่อบัญชี นายเข็มชาติ พิมพิลา CD-3 ปรับปรุงใหม่ 2558 ราคาแผ่นล่ะ 390 บาท การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มฯ สำหรับครูผู้ดูแลเล็ก ครูผู้ช่วย ติดต่อเบอร์ 09 7965 6069 09 3131 9069 Line ID krucyber โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยสาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย เลขบัญชี 4552136018 ชื่อบัญชี นายเข็มชาติ พิมพิลา หลักสูตรสอบครูสังกัด สพฐ @ แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดตัวอย่างบันทึกหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างหนังสือรับรองความประพฤติ ผดด-หัวหน้าศูนย์ ตัวอย่างคำสั่งมอบหมายงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นโยบายด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การคัดเลือกกรณีพิเศษฯ ผดด เชียงราย 2557 ตัวอย่างงานวิจัยชั้นเรียนสำหรับครูปฐมวัย ตัวอย่างงานวิจัย-วิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม Full text ตัวอย่างการเขียนรายงานฯเพื่อการประเมินภายนอกฯ Rapid External Assessment REA ตัวอย่างการเขียนรายงานรายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report SAR 14 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท ดัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย 2-5 ขวบ กรมส่งเสริมฯ โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-2558 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก CD ทีมงาน arunee net CD 1 เตรียมคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯครูผู้ดูแลเด็ก ปรับปรุงใหม่ 2557 แผ่นละ 390 CD 3 แฟ้มเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ดูแลเด็ก 2 ปี แผ่นละ 390 CD 4 แผนฯและเอกสารที่จำเป็นใน ศพด ปรับปรุง57 แผ่นละ 490 CD 5 แฟ้มเตรียมประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ แผ่นละ 490 CD 6 แฟ้มเตรียมประเมิน 12 มาตรฐาน ศพด แผ่นละ 490 CD 7 เตรียมประเมินครู ผดด ดีเด่น ปรับปรุง 2557 แผ่นละ 390 CD 8 เตรียมประเมิน 23 มาตรฐาน 94 ตัวบ่งชี้ แผ่นละ 690 CD ชุดที่ 9 ครูผู้ดูแลเด็กสู่วิทยฐานะ ท่านที่ต้องการ CD ดำเนินการดังนี้ 1 แจ้งชื่อ-ที่อยู่ในเว็บบอร์ด http goo gl NA4n58 ทางอีเมล์ a href mailto -- var prefix var suffix var attribs var path var addy2440 addy2440 addy2440 document write document write addy2440 document write -- -- document write -- อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน -- document write document write -- mailto -- var prefix var suffix var attribs var path var addy16802 addy16802 addy16802 document write document write addy16802 document write -- -- document write -- อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน -- document write document write -- -- var prefix var suffix var attribs var path var addy17933 addy17933 addy17933 document write document write addy17933 document write -- -- document write -- อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน -- document write document write -- หรือ โทร 09 7965 6069 หรือ http goo gl 2akW9l 2 แจ้งชื่อ-ที่อยู่แล้ว โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยสาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย เลขบัญชี 4552136018 ชื่อบัญชี นายเข็มชาติ พิมพิลา ** เมื่อโอนฯแล้ว โทร แจ้งที่ 09 7965 6069 ** กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดทำแผนพัฒนาฯ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษา หมายถึง แผนที่จัดทำอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเป็นที่ยอมรับร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติให้บรรลุผล ตามเป้าหมายของกิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพฯ สถานศึกษา หมายถึง แผนที่จัดทำอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษา ประกอบด้วย อ่านเพิ่มเติม บทบาทหน้าที่ หน ศพด ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก รวมถึงการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม บทบาทหน้าที่ครู ผดด ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อ่านเพิ่มเติม การประกันคุณภาพฯ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 หมวด 6 มาตรา 47 ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อ่านเพิ่มเติม window addEvent kokpith function kokpith pithpith new karush width height duration 1000 changeTransition Fx Transitions Expo easeOut animType krucyber ID krucyber หนังสือราชการ หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยฯ2557 รุ่นที่ 9 โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ 2557 รุ่นที่ 25 โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 24 โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 23 โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 22 โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 21 เข้าอ่านหนังสือราชการอื่นๆ อีก บทความ ความเหมือน ที่แตกต่างของ ครูผู้ดูแลเด็ก สู่วิทยฐานะ อย่างไร แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับการประเมินภายนอกโดย สมศ ระเบียบ-คู่มือ ระเบียบ หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์ฯการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯเป็นข้าราชการครูฯ ว17 2552หลักเกณฑ์ฯมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ เอกสาร และคู่มือ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ เอกสาร คู่มือ แบบฟอร์มฯ โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค การสร้างเกณฑ์ประเมิน Rubric Sampler ตัวอย่างเอกสารสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เผยแพร่ผลงาน ศพด BumQ com --ad_partner ad_website ad_zone ad_format ad_type ad_color_border ad_color_bg ad_background ad_color_title ad_color_text ad_color_url --   BumQ com --ad_partner ad_website ad_zone ad_format ad_type ad_color_border ad_color_bg ad_background ad_color_title ad_color_text ad_color_url --   BumQ com --ad_partner ad_website ad_zone ad_format ad_type ad_color_border ad_color_bg ad_background ad_color_title ad_color_text ad_color_url --   บุคคลออนไลน์ เรามี 77 บุคคลทั่วไป ออนไลน์ เจ้าของ - ผู้ดูแลเว็บฯ นางอรุณี พิมพิลา นายเข็มชาติ พิมพิลา รอง ผอ เวียงเชียงรุ้งวิทยา ชำนาญการพิเศษ สพป เชียงราย เขต 1 อาเซี่ยนศึกษา หลักสูตรเสริมความรู้อาเซียนศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย อัตลักษณ์ ศพด การกำหนดอัตลักษณ์ ศพด การเล่านิทานสำหรับเด็ก วันสำคัญของไทย เดือนมกราคม วันขึ้นปีใหม่ วันอนุรักษ์ป่าไม้ วันพ่อขุนรามคำแหง วันสถาปนา อพปร วันเด็กแห่งชาติ วันครู วันกองทัพไทย อ่านต่อ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆะบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันโกน-วันพระ BumQ com --ad_partner ad_website ad_zone ad_format ad_type ad_color_border ad_color_bg ad_background ad_color_title ad_color_text ad_color_url --   สถิติฯ นับ 1 56 วันนี้ 3793 เมื่อวานนี้ 8239 สัปดาห์นี้ 21375 สัปดาห์ที่แล้ว 31391 เดือนนี้ 111814 เดือนที่แล้ว 214042 ยอดรวม 3618669 We have 53 guests 24 bots online Your IP 119 59 102 107 Today 28 2015 Visitors Counter ลิขสิทธิ์ #169 2015 arunee net อรุณีพิมพิลา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด Joomla เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU GPL License เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย ----